درمان بیماری های:


♦ هرنی کشاله ران و هیدروسل


♦ دریچه پیشابراه خلفی


♦ تنگی مادرزادی محل اتصال حالب به مثانه


♦ تنگی مادرزادی محل اتصال حالب به لگنچه


♦ کودکان مبتلا به ریفلاکس


♦ هیپوس پادیاس


♦ چرخش آلت


♦ هیدرونفروز جنینی


♦ عدم نزول بیضه


♦ یورتروسل


♦ واریکوسل در نوجوانان


♦ مشکلات دستگاه ادراری در نوجوانان


♦ عفونت ادراری کودکان


♦ سونداژ متناوب تمیز


♦ اختلالات دفع ادراری


♦ سنگ های ادراری کودکان


♦ شب ادراری


♦ کوچکی آلت (میکروپنیس)


♦ کاتتر یا سونداژ ادراری